010-5964 8118
131 6120 0800
RFS ® BB
PRODUCTS
<
>
产品概述
Product overview

   

• 基于 RFS 150传感器设计
• 
应用于内部安装的无转动轴承的宽幅材料导辊
• 15
种测量范围:
   0 -100N ... 0 - 5000N

连接方式

连接类型


image.png    image.png

  末端开放型                    插头电缆连接型
                                               •  6 芯, 270°
                                               •  镀金插头

在线留言 +
您的姓名
联系电话
电子邮箱
留言内容
*请正确填写以上内容,便于我司与您取得联系。
在线留言一键拨号在线咨询